2018 - 2019 

 

     V dňoch 12.-16.11.2018 sme privítali žiakov, ktorí k nám prišli na výmenný pobyt zo Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, v rámci projektu Erasmus+ "Zůstat naživu".  Dvaja chlapci a dve dievčatá u nás strávili päť dní, počas ktorých sa oboznámili s mestom, pozreli si na zimnom štadióne hokejový zápas Skalice s Dubnicou nad Váhom, zahrali si s našimi žiakmi Aktivity a súťažili v preklade slovenských a českých slovíčok.

     Po jesenných prázdninách si žiaci pripravili halloweenske kostýmy, nalíčili sa, patrične sa "upravili" a spoločne sa vybrali na vychádzku mestom.

                                           

     A pozor, budeme mať halloeensku zábavu  i s diskotékou. Priestory sú pripravené, stačí sa namaskovať a pôjdeme strašiť do mesta.

     

   Vo večerných hodinách prijali žiaci vyšších ročníkov oficiálne medzi sebou nových spolubývajúcich. Formou rôznych súťaží, hier a hraní rolí mladší žiaci postupne prejavovali svoje schopnosti, zručnosti a zmysel pre humor . Na záver imatrikulácií prečítali nováčikovia sľub a dostali imatrikulačný list.

      

     Pri príležitosti Dňa TTSK sa 4. októbra uskutočnil v školskom internáte Deň otvorených dverí s prezentáciou priestorov a  činnosti žiakov i vychovávateliek .

      

    Pred návštevou žiakov a rodičov bol školský internát vyzdobený do jesennej nálady.

      

    V rámci Európskeho týždňa mobility, ktorý prebiehal v dňoch 16.9.-22.9.2018 sa naši žiaci zúčastnili nočného behu uličkami pamiatkovej zóny a prechádzok so seniormi.