ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
   

V školskom roku 2017/2018 bolo prijatých 38 žiakov do školského internátu, z toho 10 žiakov je z inej školy.

 

Stredná zdravotnícka škola Skalica

   
* I. -IV. ročník - zdravotnícki asistenti a maséri
     

Iné školy


   
* SOŠ Jozefa Čabelku
Holíč

   * SOŠ Nám. sv. Martina Holíč

   * SOŠ strojnícka Skalica

   * Gymnázium F.V. Sasinka Skalica

   * SSOŠ Via Humana Skalica