V školskom internáte sú ubytovaní žiaci z : 
 

  Stredná zdravotnícka škola Skalica 

  Spojená škola, Nám. sv. Martina, Holíč

  SOŠ strojnícka Skalica 

  Gymnázium F.V. Sasinka Skalica